Fundació per la Recerca Sant Joan de Déu
Edifici SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. c/Santa Rosa, 39-37, 4a planta 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Comentarios y Sugerencias: frecerca.rrhh@sjd.es